Cuda Przyrody


 Plant sundew eating flies- Rosiczka zjadająca owady
ZALOTY PTAKÓW
Male birds show off their beauty to attract females - David Attenborough
 Jak samce rożnych gatunków ptaków zalecają się do samic? Obejrzyj film.

Amazing sounds from the lyrebird - David Attenborough
Niezwykłe dźwięki wydawane przez lirogona 


Lirogony (Menuridae) - rodzina ptaków. Żyją wyłącznie w Australii, są najbardziej znane ze swoich niezwykłych zdolności do imitowania rozmaitych dźwięków.